+45 22 35 54 72 psykolog@maritamortensen.dk

Krise

Få hjælp til at komme igennem din krise eller belastningstilstand

Kriser og belastningstilstande

De fleste mennesker vil gennem livet komme ud for belastninger og kriser.

Det kan være perioder med store forandringer eller voldsomt belastende og kritiske hændelser, eksempelvis alvorlig sygdom, ulykke, skilsmisse, fyring fra jobbet eller dødsfald i familien, som giver stærke følelsesmæssige reaktioner og psykisk smerte. Sådanne hændelser er naturligt belastende, og krisereaktioner kan derfor betragtes som normale reaktioner på begivenheder, der truer ens liv eller integritet.

Kriser kan også opstå på baggrund af positive og ønskede begivenheder, såsom at indgå ægteskab, at få barn, starte på en uddannelse, at blive pensioneret eller lignende, hvor den nye livssituation medfører udfordringer, der kan opleves som belastende eller indebære tab.

Det der således kendetegner en krise er, at den livssituation man er kommet i indebærer så stor forandring, at ens tidligere erfaringer og ressourcer ikke er tilstrækkelige til, at man kan håndtere den situation, man er havnet i.

 

Krisereaktioner

Når man kommer ud for en hændelse, som påvirker en så meget, at man kommer i krise, reagerer man i starten ofte med chok. Fysiologisk kommer man i en stresstilstand, hvor kroppen går i alarmtilstand og sender stresshormoner rundt i kroppen. Det er kroppens eget naturlige beredskab, der sætter ind for at forsvare sig selv og reagere på den ændring eller trussel man befinder sig i. Stresshormonerne i kroppen kan medføre, at man bliver anspændt og urolig. Man kan blive ked af det og trist, føle sig forvirret, have behov for at trække sig ind i sig selv eller være tæt sammen med sine nære. Man føler sig magtesløs, og man kan have svært ved at overskue sin situation. Man kan også få problemer med at sove og med at koncentrere sig, og man kan have en tendens til at fare sammen.

Efter en periode – det kan vare fra nogle dage til måneder – aftager denne indre stressrespons igen. I takt med at vores krop og psyke er i gang med at vænne sig til hændelsen og reaktionerne, vil der efterhånden igen blive skabt en balance. Det betyder at man efterhånden tilpasser dig de konkrete forandringer i hverdagen, at man finder frem til den betydning, forandringen har for ens nutid og fremtidige liv, og man igen kan have sin hverdagsopmærksomhed på det man er i og fremtiden.

Det er forskelligt hvordan og hvor meget man reagerer på belastninger og kritiske livshændelser. Reaktionerne afhænger af mange forhold – omfanget af den forandring krisen medfører, den enkeltes oplevelse af hændelsen, tilstedeværende ressourcer eller særlig sårbarhed i forhold til det skete, og hvilken livsfase man er i. Hvis man tidligere har oplevet lignende voldsomme hændelser, påvirker det også reaktionerne.

Hvordan en krisesituation kommer til at forme ens fremtidige liv, er i høj grad præget af, om man får tilstrækkelig hjælp og støtte til at håndtere den svære situation og de svære følelser.

 

Behandling – at genvinde ressourcer og retning for det fremtidige liv

Mange mennesker kommer igennem kriser med tilstrækkelig støtte og hjælp fra familie og netværk. For andre er krisen så omfattende, at det kan være hjælpsomt med psykologbehandling for at komme videre.

I krisebehandling hos mig, vil jeg tage afsæt i din konkrete situation og tilrettelægge et forløb med inddragelse af relevante metoder til at arbejde med elementer på tanke-, følelsesmæssigt og kropsligt niveau.

Typiske elementer i behandlingen vil være at tale om hændelsen, at opnå kropslig og mental ro, at forstå symptomerne, at analysere reaktionerne og finde frem til den betydning forandringerne har, og at støtte op om en proces til at genvinde en balance i det fremtidige liv.

 

Ring på telefon 22 35 54 72 eller skriv til psykolog@maritamortensen.dk

Marita Mortensen

Autoriseret Psykolog

find psykolog