+45 22 35 54 72 psykolog@maritamortensen.dk

Sådan arbejder jeg

 

Metoder og værdier

Grundpillerne i min terapi er dialog, kontakt og respekt. For mig som psykolog er det afgørende at skabe et rum for en tillidsbaseret dialog, hvor udgangspunktet er dine udfordringer og ønsker om forandring. Terapiens fokus er at skabe den ønskede forandring ud fra dine eksisterende ressourcer.

 

Som psykolog arbejder jeg ud fra en videnskabelig og professionel tilgang, og mit udgangspunkt vil altid være det unikke den enkelte har brug for at arbejde med, og hvert enkelt forløb vil derfor altid være forskelligt fra andre.

 

Min tilgang til arbejdet er primært inspireret af systemiske og narrative metoder. Det betyder, at jeg har fokus på at støtte dig i at finde ud af, hvad der hindrer dig i at leve det liv du gerne vil leve, og hvordan du kan komme til at leve mere i overensstemmelse med dine værdier. Ved at reflektere over din aktuelle situation, dine udfordringer og ressourcer til at håndtere disse, kan du udvide din handlekraft til at bevæge dig hen mod dine ønsker og behov for dit fremtidige liv.

 

Udover dialogen inddrager jeg, når det viser sig relevant for forløbet, andre metoder som hypnoterapi, mindfulnessmeditation, visualisering og kropsøvelser.

 

Hypnoterapi er en metode, der indebærer, at man er i en tilstand af trance, hvor man på samme tid er meget afslappet og helt til stede. I trancen er det muligt at arbejde med terapiens temaer på et dybere bevidsthedsniveau og derigennem forankre den ønskede forandring.

 

Mindfulness kan medvirke til at skabe ro, eksempelvis i forbindelse med stresstilstande. Visualisering er en måde at fremkalde indre billeder, forestillinger og sansninger og derved forstærke den ønskede forandring.

 

Vores oplevelser har alle deres udtryk i kroppen, og derfor kan det være hensigtsmæssigt at inddrage kropslige fornemmelser og dermed få fat i de kropsligt lagrede følelser i forbindelse med forskellige problemstillinger.

 

Et vigtigt udgangspunkt for mit arbejde er, at alle terapiforløb vil være forskellige alt afhængigt af den enkeltes unikke livshistorie, aktuelle udfordringer og ønsker til fremtiden. Og valg af metoder vil altid ske efter en grundig drøftelse.

 

Det praktiske

Samtalerne finder som udgangspunkt sted i min klinik i Sundhedshuset, Søborg Torv 12, 4. i Søborg.

Det er også muligt at afholde konsultationer over SKYPE og Facetime, hvis du f.eks. er for langt væk geografisk, har brug for akutsamtale eller bare foretrækker denne konsultationsform.