+45 22 35 54 72 psykolog@maritamortensen.dk

Stress

Få hjælp til at finde indre ro

Stress – Når belastninger overstiger ressourcer

 

I daglig tale bliver ordet stress brugt i mange forskellige sammenhænge. Det bliver brugt til at beskrive kortvarige perioder med spidsbelastning og travlhed, men også til at beskrive en længevarende tilstand karakteriseret ved bl.a. hjertebanken, tankemylder og koncentrationsbesvær. Overordnet kan stress defineres som kroppens reaktion på belastninger, der kommer fra vores omgivelser eller fra os selv, eksempelvis ved stor arbejdsbyrde, bekymringer, sygdom, konflikter, problematiske familieforhold, ændrede livsforhold, perfektionisme mv.

 

Stress – en biologisk reaktion

Rent fysiologisk er stress kroppens biologiske reaktion på situationer, der opleves som udfordrende eller farlige. I sådanne situationer udløser kroppen stresshormoner (bl.a. adrenalin og kortisol), hvilket gør at den kommer i øget alarmberedskab. Hormonerne hjælper os til at finde de ekstra kræfter, der skal til for at håndtere pressede situationer. Man kan sige, at rent fysiologisk stress-reaktion den samme, hvad enten du står ansigt til ansigt med en løve på savannen eller du blot ønsker at præstere godt til en jobsamtale.

 

Kortvarig og langvarig stress

Når man taler om stress, skelner man mellem kortvarig og langvarig stress.

En kortvarig stresstilstand varer i enkelte minutter og op til et par dage, og skal ses som en helt normal og sund tilstand. Det er den kortvarige stresstilstand, som hjælper os til at yde optimalt i pressede situationer.

Men udsættes kroppen derimod konstant eller jævnligt for krav og forventninger, der overstiger de ressourcer vi oplever at have til rådighed (ca. over 3 mdr.), er der tale om negativ og langvarig stress. Din krop er ikke lavet til at have et forhøjet niveau af stresshormoner og være i alarmberedskab i længere perioder ad gangen. Kroppen har brug for ro til at restituere og samle kroppen, og hvis den ikke får disse perioder vil det udmatte og skade både krop og psyke på sigt.

 

Symptomer på stress

Kroppens reaktion på langvarig stress og overbelastning er individuel og kan komme til udtryk på mange måder:

  • Fysisk som eksempelvis hjertebanken, trykken for brystet og hovedpine.
  • Psykologiske som eksempelvis vedvarende bekymringer, angst, vrede og tristhed
  • Adfærdsmæssigt som bl.a. manglende appetit og søvnproblemer.
  • Kognitivt ved eksempelvis koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og manglende overblik.

 

Årsager til stress

I daglig tale bliver stress ofte italesat som et individuelt problem, der rammer nogle typer mere end andre. Som følge heraf kan man nemt få indtrykket af, at de som rammes af stress har specifikke brist i deres personlighed eller mangler robusthed. Denne antagelse er der imidlertid ikke videnskabeligt belæg for. Stress kan ramme alle mennesker. Derfor må man først og fremmest betragte stress som et resultat af den måde vi organiserer os på i vores samfund. Det betyder imidlertid ikke, at vi er nødsaget til at være passivt underlagt konsekvenserne fra denne samfundsorganisering. Det betyder derimod, at et liv uden stress i mange tilfælde kræver, at vi reflekterer over vores livssituation og tager aktive tilvalg, ud fra de værdier og ønsker vi har for vores liv.

 

Behandling – At tage ansvar for sin situation

Stress kan forebygges og behandles med terapi, og som regel kan man relativt hurtigt opnå betydelige forbedringer.

I et stressbehandlingsforløb hos mig udformes behandlingen specifikt efter dine udfordringer og symptomer. Typisk vil jeg inddrage:

  • Afklaring omkring den livssituation, der har udløst stresstilstanden.
  • Hjælp og vejledning til håndtering af de tanker og følelser stresstilstanden har udløst.
  • Meditation, mindfulness og afspænding til at genoptræne kropsbevidsthed og opmærksomhed.
  • Opnåelse af metoder til stressforebyggelse

 

Ring på telefon 22 35 54 72 eller skriv til psykolog@maritamortensen.dk

Marita Mortensen

Autoriseret Psykolog

find psykolog